“ FMI/ Hifantoka amin’ny kolikoly” | Direction Générale du Trésor

METEO

Lu pour vous

“ FMI/ Hifantoka amin’ny kolikoly”

Noraisin’ny Praiministra Christian Ntsay omaly ny solontena vaovao ny Tahirimbola iraisam-pirenena hiasa eto Madagasikara, Marc Gérard. Nanambara ity farany fa nahavita ezaka ny governemanta Malagasy amin’ny lafiny toekarena faobe ary nampitombo ny harinkarena faobe. Ny dingana manaraka hoy izy dia ny fiatrehana sy ny fikarohana vahaolana mikasika ny vidin-tsolika, ny Jirama, ny ady amin’ny kolikoly ary ny fanatsara ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny FMI.

pornliz suckporn porndick pornstereo